Tháng giêng xuân hãy còn son
Cái nắng thì ngọt gió còn thơ ngây
Mùa biêng biếc đậu vòm cây
Ríu ra ríu rít một bầy sẻ nâu

***

Thơ buồn chẳng nỡ buồn lâu
Gieo vần lục bát bắc cầu đợi ai
Sân thương ửng má đào phai
Tình trong e ấp mặt ngoài dửng dưng...

***

Tháng giêng... xuân vẫn còn xuân
Môi xinh cười nụ thơm lừng hương yêu...