Đường trần vẹt gót phù hư
Tay lần chuỗi mộng mỏi nhừ chiêm bao
Chạm ngày tháng cũ hư hao
Mắt xanh giờ đã nhuộm màu chiều hôm
*
Oằn vai nặng nợ áo cơm
Bỏ quên vũng nước cánh buồm tuổi thơ
Chim bay lạc xứ trời mơ
Lạc vầng trăng khuyết tỏ mờ đất quê
*
Lạc tôi giữa chốn bộn bề
Phù hoa ảo dụ bùa mê lỡ lầm
Bao nhiêu cuộc mộng trăm năm
Lạc chân mê lộ xa xăm nẻo về
*
Từ hun hút mộng sơn khê
Chuyến xe thổ mộ lê thê đăng trình
Mốt mai về lại với mình
Nghe xanh nội cỏ lời tình thiên thu...