Bếp chiều sợi khói mồ côi
Cau khô trầu héo mất rồi còn đâu
Sông thương vụng bắc nhịp cầu
Cách đôi bờ dậu bí bầu tương tư...

***

Ngậm ngùi mái lá hàng lu
Tiếng gà trưa quyện lời ru buồn buồn
Nhặt vầng trăng cũ đêm suông
Dế sầu ly khúc thềm sương lạnh lùng

***

Ngõ vàng hoa nắng mông lung
Vườn trưa cánh bướm mịt mùng lối xưa
Chìm trong nắng lẫn trong mưa
Lời thương chẳng kịp
Tình
        chưa
              là
                 tình...