Liên hệ

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ VĂN

 

Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền

Nhà báo Trần Xuân Tiến ...

 

Thư từ, bài vở xin gửi về một trong ba địa chỉ sau:

tapchivan@gmail.com

phamngochien.com@gmail.com

tranxuantien188@gmail.com

 

Tapchivan.com là nơi gặp gỡ của các bạn yêu văn chương đích thực.
Bài đăng trên tapchivan.com sẽ không có nhuận bút.