Nhành lan

chừ mấy bận tàn hoa rơi theo tiếng gió

rong rêu nào không phủ bụi mông lung

anh sẽ về

nơi góc hồn liêu xiêu đá cuội, chất chồng ngày tháng xa trôi.

 

Xốc tung đám bụi mờ phủ thời gian thoi đưa cành cạch

tìm cho em

lời hẹn ước năm nào dưới khung trăng rách nát

bụi nhân tình

cay mắt, cay môi.

 

Hương duyên

vẫn hương đưa ê hề góc nhỏ

vạch vạch đỏ vàng

tìm đâu chút hương hoàng thảo

cao điệu bên đời trắng một niệm thương đau.

 

Anh sẽ về

tháp lại nhành lan trên cội rêu phong cũ

dán mảnh trăng xưa

chất chồng từng cánh hoa tàn rơi trên tiếng gió

ủ một chén hương tràn

cay mắt, cay môi.