Hoàng hôn lặn phía cuối làng

Nhà ai đốt rạ khói ngang lưng trời

Bánh chưng cha nấu đầy nồi

Mỗi khi tết đến cha ngồi hong than

 

Lửa chen nồi bánh muốn tràn

Con nghe như đượm muôn vàn vị quê

Khói từ bếp củi cây tre

Khói thơm vị lúa mùa hè gặt non

 

Mẹ đang ngồi nướng hao mòn

Thời gian nước chảy lòng con muốn già

Khoai than nóng cháy ngoài da

Nhưng trong vị ngọt như là quê hương

 

Mùa sang nhớ đến vấn vương

Khói cay khoé mắt trên đường con theo

Mẹ ơi, kìa khói đang reo

Bay ngang ruộng lúa khói leo đầu đình

 

Nồi cơm mẹ nấu quê mình

Mùi thơm khói mới nặng tình mẹ ơi