KHÁT YÊU

Người ơi
mau
hãy về đi
Má hồng em
lỡ xuân thì còn đâu!

Nhớ người
suốt cả đêm thâu
Chim quyên lẻ bạn
âu sầu nỉ non!

Nhớ ai
nhớ
đến hao mòn
Thương ai
thương
nát cả con tim này!

Hãy về ôm trọn vòng tay
Cho vầng nhật nguyệt
đắm say
vì tình!

Cho tim em lại hồi sinh
Ngàn năm
đá
cũng rùng mình
khát yêu!                  

QUÁCH LAN ANH

DU MIÊN

Đồng hồ tích tắc...nhẩn nha...
Ô kìa kim phút hoá ra...kim giờ 

Đêm nhung nhớ đến bất ngờ
Nằm nghe tiếng dế mơ hồ buồn tênh... 

Cánh bèo mặt nước lênh đênh
Đời còn chìm nổi thác ghềnh vì ai... 

Đa đoan mắt ngọc mày ngài
Đêm loã thể đêm cứ dài mãi ra...

Trót sinh trong cõi Ta bà
Nợ trần phải trả cho ta với người 

Đêm còn buồn mãi đêm ơi
Vốc tay đặc quánh những lời yêu thương

Bông nhài thoang thoảng mùi hương
Còn mình ta với đêm trường
du miên...

QUÁCH LAN ANH