Gió thoảng, ôi, lạnh cửa, lạnh nhà

Này bà không khí, đeo tang, cánh cò giữa gò đất, một cảnh nước lũ

Đêm hỏng gót chân

Hắn bay lên 

Trên bụi tre làng

Những chùm bông ma 

Mộng du 

Cánh cửa bật chốt 

Mấy con đốm bỏ đi nơi khác

 

Những con dơi mặt người...

 

Đêm rựng nước mưa 

Mấy ngôi nhà dưới chân núi

Những nấm mồ mới đắp chiều hoang

 

Một em bé trong hình hài con chim sâu

Nó kêu trong hốc cây buồn bã 

Này bà không khí 

Lửa tha ma réo gọi hương trầm 

 

Những đêm mộng du

Gió thoảng trên bàn thờ

Con chim sâu 

Lơ lửng một cái xác trên bụi tre làng 

 

Mộng du

Những cánh mối rơi lả tả

Hắn mặc áo giáp vàng mã

 

Của một bà lão vừa đốt trước cỗ quan tài.