Giữa biển đời cuộn sóng

Thân giọt  nước sao yên

Nghe đau lòng va đập

Năm tháng trôi ưu phiền

 

Ngọn cỏ buồn giẫm đạp

Hạt sương rụng  một mình

Con kiến khô nằm rạp

Nỗi niềm đau trơ cành

 

Tìm thân thương vô vọng

Giữa dòng đời ngược xuôi

Trong thực hư  khoảng trống

Tự ngàn xưa cõi người