Em qua suối vắng một mình

Gót xuân em bước, trôi lèn ...

Đá hoa, suối vắng, lơi then chốt cài

Xóm thưa, bóng nắng đổ dài

Tiếng gà trưa, chợt ngỡ ai gọi tìm ...

Lê Thanh Hùng

 

Phố xưa

Chiều tàn rơi, rụng bên đường

Còn đây phố cũ, gió sương vơi đầy

Chuyện ngày xưa, mắt mờ cay

Xuôi chân, lạc lối quay về chốn xưa

Lê Thanh Hùng