Cha đi cày ruộng tinh mơ

Giọt sương còn đậu bên bờ rào thưa

Cánh đồng đằm những cơn mưa

Bước cao bước thấp tới trưa trắng đồng

 

Trâu cày nối nghiệp nhà nông

Tiếng cha lẫn tiếng sấm giông chiều vàng

Khúc cua cày lướt băng băng

Bước chân trượt nhẹ khó khăn rơi đầy

 

Áo nâu cha lấm bùn lầy

Mồ hôi đổ xuống đường cày thẳng cong

Đất phơi đồng lúa chờ mong

Ấm hơi từ đất quyện trong mây mờ

 

Đường cày cõng nắng lên bờ

Hoàng hôn lội xuống thẫn thờ rạ rơm

Cha về hạt gạo dẻo cơm

Đồng xưa áo cũ vẫn thơm mùi bùn

 

Đã qua gian khó chập chùng

Mà nghe cơn bão thổi cùng tim con.