Bạn về thành phố thăm tôi

Nồng nàn chất lính như hồi Trường Sơn

Bạc bời vai toạc gió Fơn

Đường xa nhúc nhắc, nạng trơn rêu chiều.

 

Tôi đưa bạn vịn câu kiều

Lên con đò nhỏ rẽ chiều sang sông

Giang Đình cửa bể mênh mông

Non xa tiếng sáo mục đồng theo trâu.

 

Chỗ này xưa cụ ngồi câu

Nhân tình thế thái bạc màu sương pha

Bờ sông “cỏ áy - bóng tà”

Chuông chùa bện với thánh ca bặn vào.

 

Nghiêng trưa mấy trận gió Lào

Nghi Xuân bỏng cát cồn cào áo tơi

Con về đây, cụ Nguyễn ơi !

Trăm năm lục bát rạng ngơi Tố Như./.