mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ngồi đốt thuốc

đã lâu lắm rồi không hút 

chiếc lá nhuốm màu da người

con muỗi thèm máu pha rượu mạnh

 

mấy cái đầu không gắn lỗ mũi

nháp đêm 

xé rách cái bóng ảo giác 

 

tay gầy khô và nứt

chữ cũng nhỏ nước mắt 

thôi kệ mấy đám mây đen

sụt sùi cảm lạnh

cứ ngồi đốt thuốc và hút cho sảng khoái

đời ai cấm chi đâu

 

nằm dụi mặt xuống thềm gạch 

nghe tiếng trùn khoét đất 

mơ được bay như khói thuốc

lên cao mãi rồi mất hút 

vô cùng...

 

mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ăn gió 

trong mùa lá rụng quanh tổ chim điên.