lăn qua bên kia người

ta lui cui cõng mặt trời đi tìm quá khứ

bông lúa ngậm cái nắng sau hè

con châu chấu nhảy nhào, con cào cào ngốn cỏ, con tu hú gọi bầy

thương vời vợi

mẹ đợi cha về dọn bữa cơm trưa

tiếng cười đùa háo hức chạy dưới mưa

tiếng la ó giành nhau mấy trái ổi

chút ngậm ngùi khi bị cúi đòn roi


to tát gì

có to tát gì đâu

vậy mà sao ta dốc ngược cả một miền kí ức

vẫn không thể nào

vin lại chút ngày xưa…