Về lại tháng Tư...
Vẫn là gió của ngàn năm trước
Vẫn là mây kết áng tường vân
Vẫn là trăng nghiêng soi hồ cũ
Tiếng Ca Lăng thánh thót vô ngần
*
Về lại tháng Tư...
Sen ung dung mãn khai hồ lặng
Biêng biếc mây trời xanh sắc nắng mênh mang
Người trầm tư trước Đấng Từ Tôn vĩ đại
Hỡi Lumbini... nền xưa tích cũ...
Tự bao giờ gạch đá hóa hồn thiêng...?
*
Về lại tháng Tư...
Điệu trầm thiêng ngân vang ai hát
Cành Vô Ưu- Tay thánh mẫu Ma-Da
Cõi đất rùng mình chấn động
Gió sớm
Sen hương
Độc tôn duy ngã
Thị hiện Sa-bà...
*
Về lại tháng Tư...
Chợt ngỡ mình khoảnh khắc sát-na
Hạt bụi nhỏ dưới chân Người kính cẩn
Nắng gió chan hòa
Bảy bước liên hoa...

TỊNH BÌNH