Đêm trăng Phan rí


Ngúc ngoác

Chạm vào đêm

Phan Rí

Sẽ sàng

Trắng cạnh

Gọt mờ trăng

Em ắp lẫm

Xuân thì mộng mị

Luống cuống

Lần đêm

Giấc nhung nhăng ...              

 

Đợi người cả một hoàng hôn


Giọt nước mắt

Rớt

Trên vạt cỏ

Lặng lẽ

Rơi

Xuống chiều lộng gió

Chập choạng ngày

Mướt

Một triền sông

Rối

Ưu tư

Dờn dợn sóng lòng

Treo

Đắm đuối một bờ cong

Chạng vạng

Sao trống vắng

Cái nhìn lơ đãng

Nỗi niềm

Gì?

Thủ thỉ nỉ non

Có hay không?

Đợi

Cũng mõi mòn ...