Xin là mây trắng

Bay trên đỉnh đèo

Tà dương vẫy gọi

Tình còn mang theo.

 

Người như sông rộng

Trôi về biển khơi

Đợi ngàn con sóng

Trăm năm dập vùi

 

Tìm trong ký ức

Đã mòn cái tên

Khắc trên vách đá

Cuộc tình đã quên

 

Người như hạt bụi

Bay qua cõi sầu

Hồn chờ hấp hối

Tái sinh đời sau

 

Nhìn sâu trong mắt

Thấy ngàn bão dông

Một ngày nắng tắt

Có chờ nhau không?

 

Người như cánh vạc

Về đâu cuối gành

Còn da thịt nát

Nỡ quên sao đành.

 

NGUYỄN AN BÌNH