GIẬN VÀ YÊU

 Yêu nhau -  yêu đến ngẩn ngơ
Giận nhau - kẽ tóc chân tơ cũng buồn
Buồn vương cuối bãi đầu truông
Hoàng hôn nhớ nắng, chiều buông không đành.

 

LẠC

 Cớ sao mây lại lên non
Để lòng nhớ biển héo hon trời chiều
Mây buồn, núi cũng đìu hiu
Hoàng hôn lạc tiếng chim kêu cuối trời!

 

HEO MAY

 Em về khi gió heo may
Trời se se lạnh cho đầy nhớ thương
Cho môi thắm, cho má hường
Cho nồng ấm những đêm trường ... heo may!

( Nguyễn Thanh Phong – Bình Thuận )