Lại nói về mùa thu

Ơn sầu trổ mộng lá vàng
Con đường trưa nhỏ đôi hàng thiên thu.
Mắt em gương vỡ tiếng mưa
Chiếu thiên thư trải hồ xưa mây nguồn.

Mưa mùa thu tam kỳ phổ độ.
Đức tin treo cờ xí tháp chuông?
Lồng ngực gầy trăng non mới nhú
Cạn tằm tơ lõi biếc ánh thu.

Sâu ăn lá xanh miệt mài tuổi mẹ.
Đã heo mây lạc lõng tiếng chuông
Thương vai em nặng đời đôi ách.
Đôi ta tìm hai đỏ hay đen? 

Áo cúc mùa thu

Gió mùa thu vực sâu cay mắt phố.
Nồng nàn trưa đường gái một con.
Bầu ngực lửa mơ màng bướm đậu
Hồn ong bay hoa mới nở thanh niên.

Đi.Môi về nơi quên hay nhớ?
Vẫy cá đuôi mái ngói nghĩa trang.
Giăng nhọc ngõ heo may;
Hờ quang gánh;
Nụ cười vàng cũ nắng tiếng rao.

Nơi đâu?cầu Bến Mơ với Mộng?
Ngã bóng mây nước chảy qua đời,
Phóng sinh sông tuổi kín phong sương.
Đêm tóc nhớ
Dậy ngực thì hoa sữa,

Từ đó:
Đáy khuya treo ánh mắt sao kim.
Tim rũ áo xô gai bảy sắc.
Cầu vồng ngâu đường tuổi bôn ba.
Lặn biển động tìm kim
Xe cát tuổi
Dã tràng mưa mười sáu dây oan
Si bén rễ từ tâm Thị Kính
Mắt thoi đưa lung liếng Thị Mầu
Sấm bến mưa chớp động nghiêng xanh
Lòng bồ tát chảy thanh tân áo cúc
Tuột hàng khuy tiếng mõ gió phập phồng
Hồng tía lượn ngày xanh bi chấm nhỏ.
Đỏ lửa rừng tay bổi hổi khuya.
Lưu ly mưa xa nghe tiếng nhỏ bồ đề
Hồn đã rách vá tuổi nào kịp ướt?

Giấc mơ trưa

Phố nơi đâu vắng em gầy lá mỏng
Đồng môi khô tranh cỏ khát lưỡi liềm
Chiều sắc ngọt rụng tôi ngơ mắt đỏ
Chớp mây xưa ngày trổ nhánh trầm luân
Lau nghiêng tóc động nguồn mưa mắc cỡ
Quả phong sương chim hót trĩu đầy vai
Trưa chín mọng ngực thềm hoa cúc nắng
Mắt đong đưa bể động cửa chìa vôi
Quết lá bạc tường nhà hương tuổi cốm.
Nhẹ oan khiên rừng lá trút mưa dao
Tôi bùn đất ngàn năm sầu mộ địa
Dây trường sinh lén lút đợi tử sinh
Mùa bìm bịp hẹn hò cây thiếu nữ
Đồi mi ngoan lá rụng chùm thương nhớ
Đêm soi tay chằn chịt nhánh Cửu Long
Gò tâm đạo đồi mồi hường má thắm.
Ngực đường sinh bay lượn giấc mơ trưa.
Mưa nến nhỏ tò vò thương nhớ tổ
Bát nhã sen tay noãn mõ kinh cầu.

Trần Minh Bảo