XUÂN

Từ trong đông giá bước ra

Tháng giêng mở cửa mời hoa bướm vào

Xinh tươi mai cúc lan đào

Đắng cay đất chịu ngọt ngào riêng xuân

 

HẠ

Ngày xinh lên từ đôi má

Ngực đầy hương nhớ hương thương

Qua cầu áo bay ai trả

Về đâu chiếc lá xa trường

 

THU

Thu đi trên lối hoa vàng

Hương về  khép nép sau hàng cúc khuy

Nắng thơm đậu má xuân thì

Cây đời đã nụ từ khi chưa từng…

 

ĐÔNG

Bên nhau khơi bếp lửa hồng

Trái tim vẫn buốt mùa đông vẫn dày

Khuyết tròn đâu phải tại mây

Mở toang đi gió cho đầy đặn trăng

L.T.M.C