Chiều xa


Nỗi buồn em giấu vào đêm

Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa

Bóng tình, ngày tháng lần qua

Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...

  

Theo tuổi đời đi


Trúc trắc làm chi?

Xô dạt sóng đời

Vịn vào đâu

Giọt nước mắt em rơi ...

Đường trăm ngã

Đời trăm khát vọng

Cứ rụng rơi

Theo lần tuổi

Rối bời

                 Lê Thanh Hùng

           Bắc Bình, Bình Thuận