Chiều
Có gì vui ?
Mà hoàng hôn ánh màu mây ngũ sắc...
*
Vài vạt gió đơn độc
Khua rợn tiếng phong linh
Sự im lặng ngộp thở
*
Ngôi nhà ngói xám
Thềm hoa bung hương
Giờ công phu
Người ẩn sĩ làm bạn với mình
*
Tiếng thạch sùng cố cào rách sự tĩnh lặng
Bất lực
Vô vọng
*         
Người ẩn sĩ lầm rầm câu kinh
Những đám mây tầng tầng
chói lọi
Thở

Cười...

TỊNH BÌNH