Anh ơi!

chiều biển động!

bạc đầu, sóng giễu

con còng gió cười em chưa hiểu

nước biển nơi nơi mặn

dòng dòng nặng ưu tư

sóng cứ thế

sợ đau bờ cát,

đêm về

lằng lặng dỗ nhau.

 

Anh ơi!

chiều biển động!

xám trời, mây ghẹo.

viên đá san hô nhạo em không hiểu

sóng biển khi nao bạc?

niệm nào mặn-nhạt lên men?

gió cứ thế

sợ đau hàng liễu,

đêm về

dìu dịu nương nhau.

 

Anh ơi!

chiều biển động!

thênh thang gió cười rặng mây, khóm liễu

vòng tay ôm

không dám hiểu lòng mình.

          - Hải Điểu-