Ai về bên sông vắng
Chờ đợi một hoàng hôn
Ngóng cuối trời chim trắng
Gởi mây xa riêng lòng...

***

Thấp thoáng vầng trăng muộn
Bóng ngày xưa thôi mong
Giấc mơ thời hoa bướm
Lặng trôi xuôi theo dòng

***

Nao nao chiều đi vội
Ven sông giọt nắng tàn
Nhạt nhòa sương khói cũ
Lỡ làng chuyến đò sang

***

Đợi người trong mộng tưởng
Dư âm xưa... lẽ nào ?
Chiều ngồi bên sông vắng
Nghe thì thầm hoa lau...