Đôi khi vẽ rắn thêm chưn

Đẽo cày giữa chợ gian truân ở đời

Trước quen sau lạ lẻ loi

Xin nghe đá núi em ơi nói gì !

 

Một mình hết đợi rồi đi

Xin nghe cỏ biếc xanh rì lối xưa

Giần sàng rổ rá nong nia

Cối xay cối giã mai kia đâu còn.

 

Bòn hòn cam chịu ngọt ngon

Em ơi đũa mốc mân son dám nào

Đong đưa  gió lội rì rào

Xốn xang nỗi nhớ làm sao hết buồn!

.