Vương sợi khói gió xuân về phiêu lãng
Hoa cải vàng ngóng đợi chuyến đò sang
Trông quê mẹ áng mây nhòa cố xứ
Ngõ rêu xưa bờ giậu cánh bướm vàng
*
Khẽ gọi ban mai chút nắng tình cờ
Xuân chạm ngõ bước chân mùa xuống phố
Chút lưu luyến chiều cuối năm tháng Chạp
Nụ tầm xuân trao hẹn ước mơ hồ
*
Nghe trong gió thầm thì lời lá nõn
Cánh đồng xuân ngan ngát những non xanh
Bầy chim én xốn xang thềm mây biếc
Lẫn màu trời dệt sắc áo thiên thanh
*
Phơi phới gió tơ đàn rung phiến nắng
Giọt chuông trầm lơ lửng giữa trời không
Xuân vô hạn chợt thương mình hữu hạn
Bến hoàng hoa bóng thuyền cũ xuôi dòng...

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)