Hoa xoan nở trắng góc hè
Gói sầu ngày cũ, con ve ngủ vùi
Cánh buồm theo nước trôi xuôi
Lăn tăn sóng gợn, ngậm ngùi nhớ xa


Chiều buông dáng nhỏ nhạt nhòa
Hoa thời đem bán lệ sa xót lòng
Bến đời ai biết đục - trong ?
Tin yêu nhầm chỗ uốn cong sợi tình


Nụ cười gượng gạo kém xinh
Tô son má phấn một mình soi gương
Chân chim chằng chịt cung đường
Lặng thầm tiếng nấc, giăng sương lối về