Bến chiều
- Tặng L.L -
.
Ngợp triền sông là gió
Tiếng vui cười phất phơ
Ồ! Miên man miền nhớ
Nhịp chiều rơi hững hờ...
.
Kìa một bông cúc lạ
Nụ bung từ chiều qua
Và một người đến lạ
Xòa tay búng gió lùa...
*
Hà Nội, 02 tháng 02.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
Đuối
.
Em khẽ cúi.
Giọt buồn vương khóe mắt
Đốt lòng anh
heo hút ánh em nhìn
.
Nghèn nghẹn đắng
niềm đau anh chôn chặt
Nửa đời tàn.
Đuối sức một niềm tin.
*
Hà Nội, 10 tháng 04.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.