Văn học nước ngoài

"Người cầm quyền khôi phục uy quyền" (Phùng Ngọc Kiên)

"Người cầm quyền khôi phục uy quyền" (Phùng Ngọc Kiên)

Cuối cùng thì người cầm quyền cũng khôi phục lại uy quyền của mình sau hơn hai mươi năm đổi mới và cải cách

 

Mối quan hệ giữa tình yêu và thù hận trong "Romeo và Juliet" của Shakespeare (Nguyễn Thị Thắm)

Mối quan hệ giữa tình yêu và thù hận trong "Romeo và Juliet" của Shakespeare (Nguyễn Thị Thắm)

Từ trước đến nay, nói đến kịch là chúng ta nói đến xung đột kịch. "Xung đột, do đó, là một đặc điểm cơ bản của kịch

 
 
 
12...567
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN