Khoa học xã hội

Nhân kỷ niệm 400 năm Phú Yên - Nhìn lại trường hợp chủ sự Văn Phong

Nhân kỷ niệm 400 năm Phú Yên - Nhìn lại trường hợp chủ sự Văn Phong

Sau khi vua Lê Thánh Tông chiếm thành Trà Bàn, một tướng Chiêm là Bô Trì Trì chạy thoát, đem tàn quân vào Phan Lung (Phan Rang) tự xưng vương, giữ được 1/5 đất đai Chiêm Thành cũ

 
 
 
12...567
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN