Lý luận văn nghệ

Thơ trẻ và nhà văn trẻ (Phạm Ngọc Hiền)

Thơ trẻ và nhà văn trẻ (Phạm Ngọc Hiền)

Trong văn học Việt Nam hiện đại, có nhiều trường phái thơ nổi lên tạo thành một phong trào mạnh mẽ

 

Văn chương trước hết và cuối cùng là chuyện về con người, về sự sống (Nguyễn Văn Hạnh)

Văn chương trước hết và cuối cùng là chuyện về con người, về sự sống (Nguyễn Văn Hạnh)

Xa rời cuộc sống, xa rời con người, xa rời chủ nghĩa nhân văn vốn là linh hồn của văn học nghệ thuật

 

Sự tương tác giữa mã của người gửi và mã của người nhận trong tiếp nhận văn học (TS. Lê Thị Hồng Vân

Sự tương tác giữa mã của người gửi và mã của người nhận trong tiếp nhận văn học (TS. Lê Thị Hồng Vân

Có thể nói, cuộc cách mạng trên lĩnh vực lý luận phê bình văn học diễn ra ở phương Tây, kéo dài

 
 
 
12...8910
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN